O nás

Jihočeši 2012 – regionální uskupení ve středu politického spektra. Jeho členové působí v zastupitelstvech jihočeských měst a obcí a také v zastupitelstvu Jihočeského kraje. Jsme sdružením lidí vyznávajících tradiční morální hodnoty, kteří mají zájem na rozkvětu Jihočeského kraje i jeho jednotlivých obcí.
Ve Strakonicích jsme v letech 1998 – 2014 nesli odpovědnost za jejich rozvoj. Pod naším vedením se podařilo udělat mnoho pozitivních věcí. Řadu věcí je však potřebné ještě udělat. Chtěli bychom proto své zkušenosti a poctivý přístup uplatnit ve prospěch našeho města i v dalších letech.

Přijďte nás podpořit

Krajský soud v Českých Budějovicích a následně i Ústavní soud ČR prohlásily loňské komunální volby za neplatné a nařídily jejich opakování. Vinu nese pouze současné vedení města. Dlouhodobě porušovalo celou řadu zákonem stanovených pravidel. Strakonice tedy více než rok nemají řádně zvolené zastupitelstvo. Opakované komunální volby, se konají 14. prosince 2019, dávají městu novou příležitost zvolit si zastupitelstvo, které bude pracovat ku prospěchu všech. POJĎME TUTO ŠANCI SPOLEČNĚ VYUŽÍT!

Ing. Miroslava Zralá, kandidátka na starostku

Proč právě Mirka? Ve Strakonicích se narodila a prožila zde celý život, je maminkou dvou dcer. Pro výkon funkce starostky má velmi dobré odborné i lidské předpoklady (řešila majetkoprávní vztahy, připravuje velké investice, má zkušenosti v jednání s lidmi). Fandí sportu i kultuře. Strakonice ve svém čele takovou osobnost potřebují.

Vážení spoluobčané, přátelé, blíží se čas vánočních svátků, nového roku a také komunálních voleb. Věnujte tento čas zamyšlení, kdo by měl být ve vedení Strakonic. Nabízíme nové tváře. Osobnosti, které mohou přinést vám a vašemu městu mnoho dobrého. Dejte svůj hlas Jihočechům 2012. Bez vás a vaší podpory to nepůjde.  

S přáním krásných vánoc a splnění všech vašich snů a cílů v novém roce
Pavel Vondrys (starosta Strakonic 1998 – 2014)

Zdraví na prvním místě

Vážíme si toho, že strakonická nemocnice patří mezi nejlepší zdravotnická zařízení u nás. I když nemocnici vlastní kraj, pravidelnou finanční podporu ze strany města považujeme za samozřejmost. Jen tak si nemocnice udrží vysoký standard zdravotní péče a bude se dále rozvíjet. 

Dobré nápady nezapadnou

Strakonice budou mít jeden z nejmodernějších přestupních terminálů v České republice. Na dokončené autobusové nádraží navazuje rekonstrukce budovy vlakového nádraží. Komfort pro cestující se tak za několik měsíců opět zvýší. Podnět k vybudování přestupního terminálu vzešel ze strany občanů v rámci projektu Zdravé město. Bylo to v době, kdy radnici vedl Pavel Vondrys (Jihočeši 2012). To, že Strakonice z tzv. Národní sítě zdravých měst po roce 2014 vystoupily, považujeme za chybu. Napravíme ji, pokud při volbách získáme vaši důvěru. Nám na dobrých nápadech občanů záleží!

Strakonice znovu naplno rozkvetou

Strakonice a květiny patří k sobě. Pro inspiraci k nám dříve jezdili odborníci na květinovou výzdobu z celé republiky i ze zahraničí. Strakonice byly prvním městem v České republice, kde se vyzkoušela technika strojního vysazování cibulovin. Dohlédneme, aby naše město znovu naplno rozkvetlo. Protože v hezkém prostředí se dobře žije.

Chytré město

Chytré město (Smart city) pro zvýšení kvality života obyvatel využívá moderní technologie. Zajistíme efektivnější využívání energií v městských objektech, zlepšování životního prostředí a optimalizaci dopravy ve Strakonicích. Přes chytré město k chytré ekonomice, životnímu prostředí i dopravě. Přes chytrý úřad k chytrému a spokojenému občanovi.

Napište nám

Děkujeme, pokud se rozhodnete příspěvkem podpořit naši volební kampaň na
Transparentní bankovní účet vedený u České spořitelny: 5067728349/0800