Máme na co navázat

V letech 1998 – 2014 se za působení našich zástupců na radnici podařilo zrealizovat případně připravit velké množství akcí a aktivit, které byly pro kvalitu života ve Strakonicích velmi důležité. Alespoň některé z nich bychom vám rádi připomněli:

ZŠ Povážská

Škola pro 450 žáků, bez které by se město při současném počtu dětí neobešlo.

Voda

Modernizací vodáren jsme dlouhodobě zajistili kvalitní pitnou vodu, rekonstrukcí čistírny odpadních vod jsme se postarali o vyčištění použité.

Hrad a lávka

Zrekonstruovali jsme historickou perlu města, postavili k ní i novou lávku.

Velké náměstí

Započaté dílo čeká na své dokončení.

Kino OKO

Povodně v roce 2002 způsobily městu mnoho škod.
I s tím jsme si dokázali poradit.

Obchvat města - SDP

Bez dlouhodobé a velmi náročné přípravy přesahující několik volebních období nelze takovou stavbu realizovat.

Železniční podjezd u ČZ

I menší stavby mohou mít pro život velký význam.

Sportovní areál "Na Sídlišti"

Že to myslíme vážně s podporu sportu, dokazují nově vybudovaná sportoviště nejen v tomto areálu.

Byty a parcely pro RD

Postavili jsme více než 350 bytů a připravili řadu lokalit pro výstavbu rodinných domů.

Důstojné stáří

Ztrojnásobili jsme kapacity domovů pro seniory, postavili nový dům s pečovatelskou službou.

Dále: Hrad (nádvoří, ZUŠ, Rytířský sál, Maltézský sál, Katovna, Hradní sklípek, „Jedárna“, Schmidingerova knihovna, hradní safari, park Marešovka, Dubovec) • Lávka u hradu • Házenkářská hala • Komunikační napojení průmyslové zóny Jelenka • Domov pro seniory na Jezárkách • Protipovodňová ochrana města • DPS na Jezárkách • Zvýšení bezpečnosti chodců – nasvětlení přechodů, bezbariérové přechody • Získání pivovaru do majetku města • Skate areál před plaveckým stadionem • Modernizace sportovního areálu Na Sídlišti (in-line ovál, umělá tráva, rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny – tartanová dráha, rekonstrukce tribuny) • Modernizace Základní školy F. L. Čelakovského • Revitalizace sídliště Mír • Parkoviště u pivovaru • Domov pro seniory Lidická • Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu • Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad • Regenerace panelového sídliště 1. máje • Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská • Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská • Zřízení útulku pro psy • Rekonstrukce nádraží – nástupišť • Rekonstrukce a modernizace teplárny – výměna kotlů • Propojení Podsrpu s městem chodníkem a kanalizací • Reálný vznik průmyslových zón – u Blatenského mostu – AMA FILTR, Pod Jelenkou – DENIOS • Revitalizace Podskalí • Získání fotbalového areálu a sportovního areálu Na sídlišti do majetku města • Rekonstrukce tržnice u kostela sv. Markéty, nové prodejní stánky • Celková úprava vstupu do areálu hřbitova u kostela sv. Václava, oprava zdi a některých objektů uvnitř areálu • Revitalizace Rennerových sadů • Likvidace azbestu v městských budovách (ZŠ, Hala) • Podzemní kontejnery na tříděný odpad • Parkovací stání – ulice Kosmonautů • Parkoviště MěÚ Strakonice • Výsadba zeleně a květin • Modernizace dětských hřišť • Modernizace budov školek: Šumavská, Lidická, Holečkova • Modernizace budov stávajících základních škol (Dukelská, Poděbradova, Čelakovská) • Modernizace sportovního areálu u ZŠ Dukelská • Oprava vnitřního bazénu • Cyklotrasa od lávky u hradu k Mutěnickému jezu – 2. etapa • Dokončení úprav hasičské zbrojnice a dovybavení jednotky JPO III/2 Strakonice • Dovybavení zásahové jednotky města Strakonice • Metropolitní síť moderního města • Rozšíření městského rozhlasu do okrajových částí města • Kruhové křižovatky • Lávka na Barvínkově • Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů na Jezárkách – výstavba cca 350 nových bytů v bytových domech (nástavby, vestavby, celé bytové domy) • Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů na Muškách • Návazná výstavba desítek nových rodinných domů • Nový dům s pečovatelskou službou na Jezárkách • Dostavba domu pro seniory na Jezárkách • Modernizace domu pro seniory v Lidické ulici • Výstavba kruhových křižovatek (u Fezka, pod Hřbitovem, Lentilka) • Rekonstrukce mostu v Ellerovce • Lávka na Barvínkově • Vznik více než 300 nových parkovacích míst • Rekonstrukce parkoviště pod nemocnicí • Rekonstrukce Velkého náměstí, Bavorovy ulice • Získání bývalého areálu Správy a údržby silnic – vybudování odboru dopravy • Rekonstrukce druhé části Velkého náměstí • Obchvat města – Severní dopravní půloblouk (probíhá v režii ŘSD) • Přestupní terminál Strakonice (autobusové – vlakové nádraží) – probíhá v režii STTRANS • Basketbalová hala – bylo připraveno včetně získané dotace • Cyklostezka do Nového Dražejova • Cyklostezka Volyňka • Kruhová křižovatka v Ellerově ulici (v jiné podobě než je teď) – ulice Krále Jiřího z Poděbrad, Švandy Dudáka • Přestavba Plaveckého stadionu na Akvapark, rozšíření jeho kapacity a služeb • Výstavba nové hasičárny pro městské hasiče • Revitalizace příměstských částí • A další akce