Volební program

Představujeme vám vybrané body z našeho volebního programu. ​
V celém rozsahu obsahuje řadu námětů, které chceme po volbách řešit. Přesto přivítáme i další podněty, kterými by se nově zvolené vedení města mělo zabývat.

Velké náměstí

Dokončíme rekonstrukci Velkého náměstí.
Projekt je již dlouho připraven, realizace může začít bez zbytečných odkladů. Občané města si zaslouží důstojné náměstí.

Parkovací plochy

Stačí oživit projekty připravované do roku 2014. V centru města tak vzniknou stovky nových parkovacích stání (Na Ohradě, ul. Katovická, pod hřištěm ZŠ Dukelská, pod Hvězdou).

Nové byty

Nedostatek bytů trápí zejména mladé rodiny. Začneme tento problém urychleně řešit.

Přádelna

Když už město objekt vlastní, nestačí jen upravit vývěsní ceduli či jeho fasádu. Je potřeba budovu využívat. My víme, jak na to.

 

Areál Na Křemelce

Dojde k modernizaci nejen Plaveckého areálu. Sportovní lokalita Na Křemelce dává řadu dalších příležitostí.

Dům kultury

Kultura ve Strakonicích potřebuje důstojný stánek. Je nutné co nejrychleji dokončit modernizaci stávající budovy.

STOP zvyšování ceny vody!

Vodní hospodářství provozují Technické služby města, o výši vodného a stočného rozhoduje zastupitelstvo. Prosadíme, aby se cena vody v tomto volebním období nezvyšovala.

Senior Taxi

Nejstarší generace si zaslouží služby „na míru“. Senior taxi zajistí, aby se dříve narození a hůře pohybliví lidé podle svých časových potřeb dostali např. k lékaři, na nákup apod.

Čisté a přívětivé město

Naší velkou prioritou bude vždy dbát na čistotu a pravidelnou údržbu města, především městské zeleně.

Další body: Teplárně a pivovaru vrátíme prosperitu. Obchodní společnosti musí řídit odborníci vybraní v řádném výběrovém řízení. V objektech města zajistíme wifi zdarma. Bezdrátové připojení k internetu ve veřejných budovách musí být samozřejmostí. Jedárnu vrátíme Strakoňákům. Takzvaná Jedárna v hradním areálu může sloužit ke kulturním akcím (k dispozici jsou i toalety). Proto ji opět otevřeme pro veřejnost. 10 000,- Kč pro každého novorozence. Zvýšíme příspěvek každému nově narozenému občánkovi města. Je nutné zastavit trend stárnutí populace a každoroční úbytek počtu obyvatel. Výrazně podpoříme volnočasové aktivity. Děti jsou naše budoucnost. Finanční podporu budeme směrovat zejména do volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nezapomene však ani na dospělé. Celkově na tyto aktivity vyčleníme nejméně 10 % městského rozpočtu. Nelhat a nekrást! Z naší strany dlouhodobě plněno 🙂

Foto 1: Velké náměstí – III. etapa. Ateliér Genesis s.r.o., Ing. arch. Vít Dušek, Ing. arch. Vladimír Kříž, Ing. Jana Hrnečková 5/2010. Městský úřad Strakonice 10/2019 [online]. www.strakonice.eu/architektonicke-studie • Foto 4: Přádelna, Zdeněk Hromádka a Martin Panský 3/2013 [online] www.ozivmesistrakonice.blogspot.com • Foto 5: Areál na Křemelce, Sportovní projekty s.r.o., Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel. 8/2011 [online] www.strakonice.eu/architektonicke-studie • Foto 6: Dům kultury, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Ing. arch. Zdeněk Hromádka 2017 [online] www.ateliervas.cz